US_42 Introduction to Art Studies

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Timetable
Mon 10:00–10:45 zruseno D22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is intended to introduce main genres and paradigmes of scholarly interest in arts. It focuses on elementary concepts and methodological problems of art and cultural studies.
Syllabus (in Czech)
  • Přednášky nastolí následující otázky: Co jsou uměnovědná studia? Co je věda? Co je estetická funkce? Co je umění? Co je umělecké dílo? Co je umělecká kritika? Co je vkus? Co jsou dějiny umění? Co je kultura? Co je masová kultura? Co je populární kultura?
Literature
  • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
  • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
  • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 80-7294-000-7. info
  • Sociální a kulturní antropologie [2000, SLON]. Edited by Alena Vodáková - Olga Vodáková - Václav Soukup. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 175 s. ISBN 80-85850-29-X. info
  • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
Assessment methods (in Czech)
K jednotlivým tématům je nezbytné číst průběžně povinnou literaturu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Během semestru je vyžadováno zpracování recenze cizojazyčné knižní odborné práce z uměnovědné oblasti v délce 5000 znaků včetně mezer (povolená odchylka 500 znaků). Zpracování probíhá v těchto termínech: 1) písemné elektronické podání návrhu (autor, titul, místo a rok vydání) prostřednictvím IS do 15.11. 2005; 2) předložení textu recenze elektronicky prostřednictvím IS do 2.1. 2006.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/US_42