FAVBPa17 B.A. seminar IV/1

Faculty of Arts
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Anna Batistová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
FAVBPa16 B.A. seminar III
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The last of three seminars devoted to preparation of B.A. thesis.
Syllabus
  • - approval of the chosen topic - presentation of the topic at the seminar - opposition of the projects
Literature
  • ALTMAN, Rick (2002): Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, č. 4, s. 5–40
  • KLINGEROVÁ, Barbara (2004): Konečná a nekonečná historie filmu: rekonstruování minulosti v recepčních studiích. In: Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha
Teaching methods
Class discussion.
Assessment methods
Lectures, class discussion, teamworks, homeworks.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz:8088/wufv/w-studium/bakalarska-prace-manual
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2008/FAVBPa17