KSCA002 Chinese Characters

Faculty of Arts
Autumn 2009
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Timetable
Tue 8:20–9:55 N21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz studenty seznamuje se základními definicemi a termíny čínského písma. Seminář se zároveň zaměřuje na praktické zvládnutí jeho základů. Teoretická část se soustředí na historický vývoj podoby písma, jeho vnitřní strukturu (Xu Shenovo tradiční dělení znaků) a dělení znaků na komponenty. V praktické části sa pozornost zaměří na rozpoznávání radikálů (důležité pro hledání znaků ve slovníku a při psaní na počítači) a správné psaní (druhy tahů a jejich pořadí v rámci znaku).
Hlavní cíle kurzu:
osvojení si teoretických znalostí o systému a dějinách čínského písma;
praktické zvládnutí pravidel psaní čínských znaků;
schopnost rozpoznat grafické složky čínských znaků, hledat ve slovníku a psát čínsky na počítači
Syllabus (in Czech)
 • • Obecný úvod. Charakteristika čínského znaku. Termíny. Vznik a vývoj čínského písma: historický přehled. Základní tahy a jejich variace. Pořadí a směr tahů. „Šest druhů písma“ – druhy znaků a jejich struktura. Radikál. Slovníky a způsoby řazení a vyhledávání
 • Radikály 1-19. / Nejstarší čínské nápisy: věštebné kosti a krunýře jiaguwen
 • Radikály 19-38. / Písmo za Západních Zhou: nápisy na rituálních bronzech
 • Radikály 39-57 / Písmo za Východních Zhou: pečetní písmo
 • Radikály 58-76/ Sjednocení čínského písma za dynastie Qin. Vznik úřednického písma, praxe za dynastie Han; škola Starého a Nového textu
 • Radikály 77-95 / Slovník Shuo wen jie zi (100 n. l.): první gramatologická příručka, zavedení radikálů
 • Radikály 96-114 / Kaligrafické styly. Rozšíření papíru. Vznik knihtisku
 • Radikály 115-133 / Tradiční a zjednodušené písmo
 • Radikály 134-152 / Zhuyin zimu a taiwanský přepis
 • Radikály 152-171/ Čínské písmo ve východní Asii (Japonsko, Korea, Vietnam)
 • Radikály 172-189/ Shrnutí
Literature
 • DEFRANCIS, John. The Chinese language : fact and fantasy. Paperback edition. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986. x, 330. ISBN 0824808665. info
Assessment methods (in Czech)
Nutnou podmínkou absolvování kurzu je pravidelná účast a především práce na domácích úkolech. Atestace proběhne formou závěrečného testu, který bude zaměřen na rozpoznávání radikálů, počtu tahů a teorii čínského písma.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Information on course enrolment limitations: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2009/KSCA002