PSD_OP2 Expert Publication II

Faculty of Arts
Autumn 2009
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (lecturer)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
V rámci tohoto předmětu student prokáže svoji schopnost zpracovat výzkumný záměr disertační práce, pracovat s odbornými texty a příslušnými literárními prameny. Výsledkem je prezentace dílčích, nebo sumarizovaných výsledků jeho disertační práce formou příspěvku v domácím, nebo zahraničním odborném tisku.
Syllabus (in Czech)
  • Osnova nemůže být vzhledem k charakteru předmětu zadána.
Literature
  • Seznam literárních zdrojů se odvíjí od tématu zadané disertační práce.
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2009/PSD_OP2