US_68 What is and what is not postmodernism

Faculty of Arts
Autumn 2010
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Timetable
Wed 11:40–13:15 zruseno D22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 240 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/240, only registered: 0/240, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/240
Fields of study the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Přednáška vyjde z dikuse o postmoderně, jak vypukla kolem r. 1980, vysvětlí různá a různorodá používání pojmu "postmoderna". Měla by inspirovat k promyšlení základní otázky, zda soudobost je již novou kvalitou (postmoderní) nebo pouze výrazem chybně uskutečněného projektu moderny.
Literature
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. II, Užívání slastí : L'usage des plaisirs : historie de la sexualité. II (Orig.) : Užívání slastí : dějiny sexuality. II (Variant.). [v Praze]: Herrmann & synové, 2003. 338 s. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. III, Péče o sebe : Péče o sebe : dějiny sexuality. III (Variant.) : Le souci de soi : historie de la sexualité. III (Orig.). [v Praze]: Herrmann & synové, 2003. 326 s. info
 • DERRIDA, Jacques. Tradice vědy a skrývání smyslu :komentář k Husserlovu Původu geometrie. Translated by Martin Pokorný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 163 s. ISBN 80-7298-059-9. info
 • DERRIDA, Jacques and Michel WIEVIORKA. Víra a vědění : století a odpuštění. Translated by Pavel Bartošek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 128 s. ISBN 8020410740. info
 • DERRIDA, Jacques. Násilí a metafyzika. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 274 s. ISBN 80-7007-166-4. info
 • DERRIDA, Jacques. Síla zákona :"mystický základ autority". Translated by Miroslav Petříček. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2002. 87 s. ISBN 80-7298-049-1. info
 • LYOTARD, Jean François. Putování a jiné eseje : Causeries sur le temps (Orig.) : Loi, forme événemennt a L'inhumain (Orig.) : Pérégrinations (Orig.). Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 2001. 149 s. info
 • HRABUŠICKÝ, Aurel and Václav MACEK. Slovak photography, 1925-2000 :modernism - post-modernism - post-photography. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2001. 465 s. ISBN 80-8059-058-3. info
 • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat :kniha o zrodu vězení. Translated by Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000. 427 s. ISBN 80-86019-96-9. info
 • LYOTARD, Jean François. Hrobka intelektuála a iné články. Bratislava: Archa, 1997. 67 s. ISBN 80-7115-141-6. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2. info
 • FOUCAULT, Michel. Diskurs ; Autor ; Genealogie : tři studie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1994. 115 s. ISBN 8020504060. info
 • LYOTARD, Jean François. O postmodernismu :postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1. info
 • WELSCH, Wolfgang. Postmoderna :pluralita jako etická a politická hodnota. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1993. 57 s. ISBN 80-901508-4-5. info
 • DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci :práce z let 1967-72. Bratislava: Archa, 1993. 336 s. ISBN 80-7115-046-0. info
 • LYOTARD, Jean François. The postmodern condition :a report on knowledge. Edited by Fredric Jameson, Translated by Geoff Bennington - Brian Massumi. Repr. Manchester: Manchester University Press, 1992. xxv, 110 s. ISBN 0-7190-1450-6. info
 • FOUCAULT, Michel. Slová a veci : archeológia humanitných vied : Les mots et les choses (Orig.). Translated by Miroslav Marcelli - Mária Marcelliová. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. 510 s. info
 • FOUCAULT, Michel. Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. info
 • FOUCAULT, Michel. L'archéologie du savoir. [Paris]: Gallimard, 1969. 275 s. ISBN 2-07-026999-X. info
Assessment methods (in Czech)
Přednáška, vlastní četba a její interpretace v eseji.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2008, Spring 2016, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2010, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2010/US_68