CLDS18 Writing Seminar III

Faculty of Arts
Autumn 2011
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Prerequisites (in Czech)
CLDS17 Writing Seminar II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The content of the subject is the third part of work on the dissertation thesis. PhD students present their work to their supervisors who confirm passing the subject.
Syllabus
  • Basic topics According to the assignment of a dissertation thesis.
Literature
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
  • Čmejrková, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice : LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Assessment methods
z
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2011/CLDS18