PLDS06 Paper in Russian

Faculty of Arts
Autumn 2014
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Halyna Myronova, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Prokázané vystoupení s vlastním původním vědeckým příspěvkem z oblasti studovaného vědního oboru v ruském jazyce na mezinárodním vědeckém fóru v průběhu studia. Ve spojení se splněním „Publikace v ruském jazyce“ jedna z možných forem prokázání požadované jazykové kompetence v ruském jazyce.
Language of instruction
Russian
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2014/PLDS06