BKA108 Contemporary Balkans

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
3/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Pilch (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 11:40–14:05 B2.13
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 75 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course presents a basic geographic, political, social and economic characteristics of the Balkan Peninsula and the countries in Southeastern Europe (Croatia, Bosnia and Hercegovina, Montenegro, Serbia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Kosovo and Greece). On successful completion of the course student will acquire necessary knowledge and arguing skill on the ethnic and linguistic structure of the population, life and institutions of these countries as well as their cultural specifics. In this way he acquires a complex overview of the whole Southeastern Europe.
Syllabus
 • Geographic, administrative and political characteristics of the Balkans, introduction to the terminology;
 • Historical and cultural characteristics of the Balkans, nations and ethnic groups in the Balkans, religious map of the Balkans;
 • Geographic, administrative, historical, political, social and cultural characteristics of Croatia; Bosnia and Hercegovina; Montenegro; Serbia; Bulgaria; Romania; Macedonia; Albania; Kosovo; Greece and Cyprus.
Literature
  recommended literature
 • Rychlík, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2000
 • Aralica, I.: Odkvetlé impérium. Praha 1991
 • Hladký, Ladislav a kol.: České a slovenské práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991-2000. Brno 2003
 • Lovrenović, I.: Bosna a Hercegovina. Krátký přehled kulturní historie. Praha 2000
 • SUROVČÁK, Martin. Základy albanistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 183 pp. ISBN 978-80-210-6587-1. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČÍ, Pavel. Bulharsko a Chorvatsko v dnešní Evropě (Bulgaria and Croatia in contemporary Europe). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 26-40, 15 pp. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán (European Union and the Western Balkans). In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. p. 177-192, 15 pp. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2. info
 • TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imaginarni Balkan. Translated by Dragan Starčević - Aleksandr Bajazetov-Vučen. 2. izd. Beograd: Knjižare krug, 2006. 476 s. ISBN 8675620543. info
 • PELIKÁN, Jan. Dějiny Srbska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2005. 670 s. ISBN 8071066710. info
 • GLENNY, Misha. Balkán, 1904-1999 : nacionalismus, válka a velmoci. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 547 s. ISBN 8072579762. info
 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Západní Balkán a perspektivy jeho vstupu do EU. (The Western Balkans and its perspectives on the way into the EU accession). Revue Politika. Příloha., Brno: CDK, 2003, III (XVI), březen, p. 11-17. ISSN 1214-0899. info
 • Dějiny Rumunska. Edited by Miroslav Tejchman - Kurt W. Treptow. Praha: Lidové noviny, 2000. 543 s. ISBN 80-7106-348-7. info
 • KŘÍŽAN, Aleš. Balkán v 18.-20. století - státoprávní problémy. Brno, 1998. 71 listů +. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • Kapesní atlas světa. Edited by Jiří Novotný. 2. přeprac. vyd. Praha: Kartografie, 1998. 286 s. ISBN 80-7011-465-7. info
 • LIŠČÁK, Vladimír and Pavel FOJTÍK. Státy a území světa. 2. aktualiz., přeprac. a ro. Praha: Libri, 1998. 1095 s. ISBN 80-85983-53-2. info
 • TEJCHMAN, Miroslav. Dějiny Rumunska. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 86 s. ISBN 8071844802. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Makedonie :zrození, nebo obrození národa? Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1995. 77 s., [2]. ISBN 80-85834-29-4. info
  not specified
 • Čavdarova, M.: Balkanski strani. Politika, ikonomika, meždunarodni vrăzki. Sofija 1999
 • Kiradžiev, S.: Enciklopedičen geografski rečnik na Bălgarija. Sofija 1999
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Bosně a Hercegovině : cesty a studie z roků 1893-1896. V Praze: Družstevní práce, 1937. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Makedonii : cesty a studie z roků 1925-1927. V Praze: Družstevní práce, 1932. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Starém Srbsku : cesty a studie z roků 1890-1927. V Praze: Družstevní práce, 1932. info
Teaching methods
Lectures, home reading, class discussion.
Assessment methods
The course consists of thematically autonomous lectures of several Balkan scholars. Prerequisites for granting the credit: regular attendance and thorough home preparation on weekly basis, participation in class discussion. There is going to be the final written exam, which concentrates on the student’s knowledge of the studied countries as well as the Balkans as a historically and culturally distinct region of Europe.
Language of instruction
Czech
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/BKA108