DU4006a Writing Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Miloš Stehlík (seminar tutor)
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (seminar tutor)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is to be realized in the last four semesters of the of the doctoral degree programme.
1. How to write a concluding thesis.
2. Actual methodology in recent texts – chosen according to the topic of the thesis.
Syllabus
  • Individual research and consultations with the dissertation supervisor.
Literature
  • HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky (The Philosphy of Science). In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2007. p. 122-138, 16 pp. 1. ISBN 978-80-7182-223-3. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Assessment methods
colloqium
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/DU4006a