US_95 Excursion to monuments of art

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (assistant)
PhDr. Dagmar Koudelková (assistant)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (assistant)
Mgr. Jan Špaček (assistant)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (assistant)
Mgr. Šárka Zahrádková (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alena Taranzová
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of excursion is deep understanding of the given phenomena, i.e. artistic monuments, with help of active participation of students.
Syllabus (in Czech)
  • Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Umělecké památky Plzně, včetně nově rekonstruovaných interiérů arch. Adolfa Loose. Výstavy a další pořady z nabídky akce EHMK 2015. Zajímavá místa v okolí Plzně se zaměřením na architekturu J. B. Santiniho (Plasy, Mariánská Týnice, Mladotice). Program bude upřesněn na začátku září.
Literature
  • BARTLOVÁ, Milena. Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy - úvod, úvod sekce, Rustikalizace a lyrismus jako příznaky českého umění (Art History in the Czech Society: Questions, Problems, Challenges - introduction; introduction of section, Rusticalization and Lyricism as Symptoms of Czech Art). In Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Praha: Argo, 2004. p. 7-10 a d., 13 pp. ISBN 80-7203-624-6. info
  • Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 8072030760. info
  • KROUPA, Jiří. Dějiny umění dnes. (Art History Today.). Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1993, vol. 1993, No 1, p. 2-5. ISSN 0862-612. info
Assessment methods
The credits will be granted to the active participants in the excursion.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
General note: Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/US_95