KSCB003 Religions in China and Taiwan

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Mon 18:00–19:40 K33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurs podává základní přehled nejvýznačnějších náboženských tradic v Číně, od kultu předků, přes taoismus, konfuciánství, buddhismus, "lidové náboženství" až po současné náboženství.
Syllabus (in Czech)
 • (0) Čínské myšlení a náboženství v Číně (1) Náboženské představy a praktiky ve starověku (2) Konfucianismus (3) Filozofický taoismus (4) Taoistické kulty (náboženský taoismus) (5) Buddhismus v Číně (6) Křesťanství v Číně – do poloviny 19. století (7) Náboženství a modernizace Číny (8) Křesťanství v Číně – od opiových válek po současnost (9) Náboženství v ČLR - patriotické organizace, svoboda náboženství, čínská legislativa (10) Náboženství na Taiwanu - taiwanská specifika (11) Náboženství a demokracie na Taiwanu - buddhismus (12) Náboženství a demokracie na Taiwanu – křesťanství
Literature
 • BAYS, Daniel H. A new history of Christianity in China. 1st pub. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. x, 241. ISBN 9781405159555. info
 • GOSSAERT, Vincent and David A. PALMER. The religious question in modern China. Chicago: University of Chicago Press, 2011. xi, 464. ISBN 9780226304168. info
 • CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. Translated by Helena Beguivinová - Olga Lomová - David Sehnal - Dušan Vávra. 1. vyd. Praha: DrahmaGaia, 2006. xv, 688. ISBN 8086685527. info
 • KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie : pohled z dějin. Vyd. 1. Lásenice: Maxima, 2005. 373 s. ISBN 809013338X. info
 • CLART, Philip and Brewer JONES. Religion in Modern Taiwan: Tradition and Innovation in a Changing Society. : University of Hawaii Press, 2003. info
 • OVERMYER, Daniel L. Náboženství Číny :svět jako živý organismus. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 1999. 178 s. ISBN 80-85190-98-2. info
 • HOOBLER, Thomas and Dorothy HOOBLER. Konfucianismus. Translated by Petra Jeřábková. Praha: Lidové noviny, 1997. 129 s. ISBN 80-7106-190-5. info
 • HARTZOVÁ, Paula R. Taoismus. Translated by Stanislava Vomáčková. Praha: Lidové noviny, 1996. 133 s. ISBN 80-7106-185-9. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, diskuze v hodině
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na kolokvium: Faktografický test (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 70 bodů ze 100).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KSCB003