PGDS00EV Etika výzkumu

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/4/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Supplier department: Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Seminář se bude věnovat koncepčním i praktickým otázkám etiky výzkumu se zaměřením na humanitní a sociální vědy. První část bude zaměřena na etické principy empirického výzkumu, druhá část bude věnována procesům posuzování projektových žádostí v etických komisích a třetí bude prakticky orientována na konkrétní etická dilemata v dizertačních projektech posluchačů. Nahlédneme základní etické principy vědy a výzkumu, seznámíme se s etickými kodexy a budeme řešit technické a praktické otázky posuzování empirických výzkumných projektů. Cílem je nejenom diskutovat o etických dilematech vědy a výzkumu, ale také upozornit na potenciálně riziková místa při koncipování výzkumných designů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 35 fields of study the course is directly associated with, display
Literature
  • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press. xxv, 402. ISBN 1555813186. 2005. info
  • MURPHY, Timothy F. Case studies in biomedical research ethics. 1st ed. Cambridge: MIT Press. xvii, 340. ISBN 0262134373. 2004. info
  • Research ethics : cases and materials. Edited by Robin Levin Penslar. 1st ed. Bloomington: Indiana University Press. xvi, 278. ISBN 0253209064. 1995. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023, Autumn 2024.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/PGDS00EV