PLIN008 Applied stylistics (with the focus on scholarly texts)

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language - Faculty of Arts
Timetable
Mon 10:00–11:40 C11
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main aim of the seminar is to provide students with the possibility to acquire skills necessary for analyzing texts of all kinds from the viewpoint of stylistics, with the focus on scholarly texts.
Learning outcomes
Having participated in the course, students should be able:
to specify stylistic norms of scholarly communication;
to find out how these norms are manifested in analysed texts;
to look up stylistic characterization of means of expression, using relevant sources;
to get orientated in relevant scholarly sources;
to write independently commentaries on an assigned text
Syllabus
 • The course is divided into several mutually linked modules, focused on the above-mentioned skills. Each module consists of theoretical and practical sections, theoretical topics dealt with include: 1) Style and stylistics, stylistic factors, stylistic values, stylistic dissimilation, 2) Possible techniques of stylistic analysis, 3) Dichotomies of form and function, 4) Composition and style, 5) Varieties of Czech; usage, norm, codification, 6) Colloquial style, 7) Technical style, 8) Style of administration, 9) Journalistic style plus style of advertising, 10) Oratory style, 12) Style of fiction. The final module is focused on summarization and revisions.
Literature
  required literature
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ and Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ and Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
  not specified
 • Aktuální informace o současném výzkumu mj. v oblasti stylistiky, včetně odkazů na další zdroje, lze najít také na stránkách meziuniverzitního projektu Moderní mluvnice češtiny (https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/home).
 • Hesla věnovaná stylistice lze najít také v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/); v knihovně FF je k dispozici i tištěná verze.
 • Kavka, M., Škrabal, M. aj. 2018. Hacknutá čeština 2.0. Brno : Jan Melvil Publishing.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
Teaching methods
The course consists of seminars which develop students’ capability to apply theoretical and methodological knowledge on assigned materials. For further information, see the Czech version of the course.
Assessment methods
Seminar; exam. For further information, see the Czech version of the course.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/PLIN008