PAN009 Odborná praxe

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
Praxe - 4 týdny. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (cvičící)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborná praxe má za cíl otevřít studentům prostor pro získání praktických doveností a kompetencí pro práci ve vzdělávání dospělých;
Jde o získání informací o trhu práce, schopnosti pohybovat se na trhu práce a orientovat se v nabídce;
vypracování konkrétního úkolu dle potřeb každodenní praxe;
seznámení se s organizační kulturou, s komunikací na pracovišti a získání potřebných dovedností pro splnění úkolu;
prezentovat svou práci;
schopnost reflektovat získané zkušenosti
Osnova
  • Iformační schůzka k realizaci praxí ve vybraném semestru. Burza praxí - prezentace volných pozic ze strany poskytovatelů praxí, možnost vyjednání konkrétních podmínek tváří tvář (student, specialista vedoucí řízené praxe-zástupce organizace). Realizace praxe ve vybraném zařízení a práce na naplánovaném úkolu (min. 100 hodin kontinuální praxe probíhající v rozmezí 3 týdnů). Zpracování reflexe k praxi. Skupinové setkání se specialisty vedoucími řízených praxí a shrnutí získaných zkušeností a poznatků.Vypracování posterů. Studenti andragogiky mohou realizovat praxi v následujících zařízeních, dle svých preferencí. Pro výběr konkrétního zařízení a činnosti na praxi je nutné využít on-line podporu kurzu v elfu. Organizace ve státní sféře: Úřady práce, především oddělení rekvalifikací a odd. aktivní politiky zaměstnanosti; Hospodářské komory; Regionální pracoviště NÚOV, Komunitní školy, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Národní isntitut dalšího vzdělávání Veřejná sféra: Krajské úřady (odb. regionálního a strategického rozvoje, odd. evropských dotací, příspěvkové organizace např. Služby školám), Obecní a městské úřady (knihovny a centra volného času); Magistráty; Ředitelství Městské policie ve statutárních městech (policejní akademie, personální útvary, revíry v městských částech). Korporátní sféra: Personální útvary velkých a středně velkých firem; Instituce vzdělávání dospělých;, oblastní organizace Akademie J.A.Komenského o.s., Daido Metal Czech s.r.o.,Dring Consulting,Marlin s.r.o. Nezisková sféra: Asociace institucí ve vzdělávání dospělých ANNO a jeho různé subjekty Centra volného času Kluby seniorů Nadace
Literatura
    doporučená literatura
  • TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 149 s. ISBN 80-7178-514-8. info
  • ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce :podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1. info
Výukové metody
praxe, skupinová reflexe praxe
Metody hodnocení
Písemné hodnocení lektora praxe (popis činnosti studenta na praxi, zpětná vazba), zpracovaná reflexe studenta, závěrečné setkání k průběhu praxí, diskuse k podmínkám realizace praxe, k přínosům, bariérám.
Informace učitele
Tento předmět je realizován ve spolupráci s Regionálním poradenským a vzdělávacím centrem Akademie J. A. Komenského o.s. (RPVC AJAK). Realizace praxí je součástí projektu CIAS. Inovace kurzu probíhá v rámci projektu Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých CZ.1.07./2.2.00/15.0195. Projekt je spolufinancován ESF a MŠMT ČR. Povinnou součástí kurzu je účast na Burze praxí a na závěrečném setkání k praxím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.