LMD_003 Středověká latina

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 10. 14:00–15:40 A24, Pá 6. 11. 14:00–15:40 A24, Pá 27. 11. 14:00–15:40 A24, Pá 11. 12. 14:00–15:40 A24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytne základní poučení o charakteru a funkci latinského jazyka ve středověku. Středověká latina jakožto kulturněhistorický a jazykový jev v plné kontinuitě navazuje na latinský jazyk a latinskou literární kulturu antického starověku.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti obeznámeni se základními obrysy latinského jazykového fenoménu ve středověku; budou poučeni o nejvýznamnějších odchylkách středověké latiny od klasické normy; budou umět charakterizovat formy středověké latinské poezie a prózy; budou znát základní lingvistické a literárné pojmy relevantní pro výzkum středověké latiny.
Osnova
 • Středověká latina jako jazykový fenomén; její vztah k latině klasické;
 • přehled bádání; základní příručky ke studiu (úvody, slovníky);
 • hlavní lingvistické a literární pojmy; formální znaky středolatinské poezie a prózy;
 • rukopisná specifika středolatinských textů z pohledu jazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • A. Vidmanová, „K některým otázkám středolatinské filologie.“ Listy filologické 86 (1963): 140-148.
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2002, 162 s. ISBN 8085917823. info
  doporučená literatura
 • Medieval Latin : an introduction and bibliographical guide. Edited by F. A. C. Mantello - A. G. Rigg. Washington: Catholic University of America Press, 1996, xiv, 774. ISBN 0813208424. info
Výukové metody
Přednášky, seminární diskuse. Výuka probíhá v prostředí MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abcb4f027aec5423bb1fad0fa6cb61fc7%40thread.tacv2/conversations?groupId=79a032e7-1926-461c-83bd-a5e3862b58d5&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8
Metody hodnocení
Kredity se udělují na základě pravidelné a aktivní účasti v hodinách. Kurz je ukončen vypracováním kratší seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2022, podzim 2024.