LMKB_a213 Modern and Postmodern Novel

Faculty of Arts
Autumn 2020

The course is not taught in Autumn 2020

Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of this course is to introduce the key points in the history of world novel from the end of the 19th century to present. The first session will deal with basic concepts related to the novel and the transformations of its form (the destruction of traditional epics) in the 20th century with regard to modernism and postmodernism. In the following sessions selected individual novels will be analysed: their type, structure (narrative strategies, characters, time, reflexivity, etc.) and broader issues (authority, ethics, etc.). In every session the lecturer will also present the literary-historical context of the given novel.
Learning outcomes
After the course, students will be able to:
be familiar with the history of world novel from the end of the 19th century until present;
explain basic features and concepts of modernism;
explain basic features and concepts of postmodernism;
analyse novels taking into account their literary-historical and social context.
Syllabus
 • 26. 9. dr. Zuzana Fonioková – Kazuo Ishiguro: Neopouštěj mě
 • 3. 10. dr. Nina Bosničová – Richard Wright: Černý chlapec
 • 10. 10. doc. Petr Bubeníček – Knut Hamsun: Matka země
 • 17. 10. prof. Lubomír Machala – slovenská literatura (Pavel Vilikovský: Večne je zelený; Dušan Mitana: Hľadanie strateného autora; Peter Pišťanek: Rivers of Babylon)
 • 24. 10. čtecí týden / výuka dr. Mildorf
 • 31. 10. dr. Lenka Tóthová – Manuel Puig: Polibek pavoučí ženy
 • 7. 11. dr. Miroslav Kotásek – Jonathan Coe: Dům spánku
 • 14. 11. dr. Tereza Dědinová – Johanna Sinisalo: Ne před slunce západem
 • 21. 11. dr. Jan Tlustý – J. M. Coetzee: Deník špatného roku
 • 28. 11. prof. Jiří Trávníček – Vasil Bykav: Lom
 • 5. 12. mgr. Romana Švachová – Mirja Unge: Brácha se nacpal
 • 12. 12. dr. Jan Budňák – Postkolonialismus v současné německojazyčné literatuře. Christian Kracht: Impérium
Literature
  required literature
 • Jařab, Josef a kol. Literární modernismus ve světě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
 • PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. 582 s. ISBN 80-7007-124-9. info
  recommended literature
 • HILSKÝ, Martin. Modernisté. Druhé, upravené vydání,. Praha: Argo, 2017. 301 stran. ISBN 9788025721933. info
 • NICOL, Bran. The Cambridge introduction to postmodern fiction. New York: Cambridge University Press, 2009. xvii, 220. ISBN 9780521679572. info
 • FORSTER, E. M. Aspects of the novel. Edited by Oliver Stallybrass. Harmondsworth: Penguin, 1976. 204 p. ISBN 0140183981. info
  not specified
 • LODGE, David. The modes of modern writing : metaphor, metonymy, and the typology of modern literature. London: Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2015. xix, 348. ISBN 9781474244213. info
 • KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL and Petr A. BÍLEK. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 9788072725946. info
 • The Routledge companion to postmodernism. Edited by Stuart Sim. 3rd ed. New York: Routledge, 2011. xiv, 328. ISBN 9780415583329. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2005. 45 s. ISBN 8071082589. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev? : schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. ISBN 8072940791. info
 • HILSKÝ, Martin. Současný britský román. [Jinočany]: H & H, 1992. 304 s. ISBN 8085467003. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Problémy poetiky románu. Vyd. 1. Bratislava: Slovenský spisovatel', 1973. 301 s. info
 • LUKÁCS, György. Metafyzika tragédie. Edited by Růžena Grebeníčková. Praha: Československý spisovatel, 1967. info
Teaching methods
lectures, class discussion
Assessment methods
Oral examination in the form of a discussion over the work of selected authors.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/LMKB_a213