PGB005 Základy sociologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s vědním oborem sociologie. Mapuje vznik a rozvoj této disciplíny, seznamuje s tématy, kterými se sociologie zabývá a se způsoby jejich nahlížení a vědeckého uchopení. Cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v tomto oboru. Na konci kurzu studenti chápou specifika jednotlivých sociologických paradigmat, směrů a škol, znají jejich hlavní představitele a základní výzkumné vědecké práce. Orientují se v základních tématech soudobé sociologie, jsou seznámeni s dostupnými zdroji dat o české společnosti.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti chápou specifika jednotlivých sociologických paradigmat, směrů a škol, znají jejich hlavní představitele a základní výzkumné vědecké práce. Orientují se v základních tématech soudobé sociologie, jsou seznámeni s dostupnými zdroji dat o české společnosti.
Osnova
  • 11. Vznik a předmět sociologie 2. Konsenzuální sociologické teorie 3. Sociologická teorie konfliktu 4. Interpretativní sociologie 5. Postmoderna v sociologii 6. Kultura, společnost a jedinec 7. Socializace a sociální kontrola 8. Institucionalizované jednání 9. Sociální statifikace a sociální mobilita 10. Současná česká společnost. Výzkumná šetření a jejich metodologie.
Literatura
  • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, 233 s. ISBN 80-85850-14-1. info
  • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, 595 s. ISBN 8072031244. info
  • HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 174 s. ISBN 80-7178-635-7. info
  • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. info
  • LYOTARD, Jean François. O postmodernismu :postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993, 206 s. ISBN 80-7007-047-1. info
  • Sociologické školy, směry, paradigmata. Edited by Miloslav Petrusek - Alena Miltová - Alena Vodáková. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 249 s. ISBN 80-85850-04-4. info
  • Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s. 749-162. ISBN 80-7184-311-3. info
  • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.