REMgr13 Řecké dějiny 15.-18. stol.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti porozumí historickému vývoji Řeků v období osmanské nadvlády, tj. od roku 1453 až přibližně po konec 18. století. Budou schopni pracovat s odbornou historickou literaturou a aplikovat získané znalosti při interpretaci novořecké literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a chápat hlavní etapy dějin Řeků pod osmanskou nadvládou - znát významné politické, církevní a kulturní osobnosti tohoto období řeckých dějin - porozumět na jejich základech současnému stavu Řeckého státu a Kyperské republiky jakožto výsledku dřívějších historických procesů - zařadit řecké dějiny do kontextu evropských dějin raného novověku - vsadit díla novořecké literatury do odpovídajícího historického kontextu
Osnova
 • 1. Úvod - charakteristika období, Řekové a Osmanští Turci do roku 1453
 • 2. Administrativní struktura Osmanské říše
 • 3. Války na území Řecka do roku 1669, období expanze Osmanů
 • 4. Řecká diaspora v zahraničí v 15. až 17. století
 • 5. Nové postavení a struktura ortodoxního konstantinopolského patriarchátu
 • 6. Ostatní struktury ortodoxní církve, její role při zachování řecké identity v období osmanské nadvlády
 • 7. Války na území Řecka od roku 1669 až po konec 18. století, politický, vojenský a hospodářský úpadek Osmanů
 • 8. Rozvoj řeckého národa v průběhu 18. století, vznik novodobých řeckých elit; fanarioté, statkáři, kupci, vzdělaní příslušníci zahraniční diaspory
 • 9. Úpadek Osmanů a jeho vliv na nové řecké elity, druhá fáze ve vývoji řecké diaspory
 • 10. Řecké povstání z roku 1770 (orlofika)
 • 11. Vliv novodobých myšlenkových proudů ze západní Evropy (osvícenství, liberalizmus) a převratných událostí (francouzská revoluce) na tradiční pojetí řecké identity, vznik moderního řeckého nacionalizmu, filhelénismus
 • 12. Vojenské operace na řeckém území v období napoleonských válek
Literatura
 • HRADEČNÝ, Pavel, Růžena DOSTÁLOVÁ, Věra HROCHOVÁ, Pavel OLIVA, Konstantinos TSIVOS a Vladimír VAVŘÍNEK. Dějiny Řecka. Vydání třetí. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 785 stran. ISBN 9788074224560. info
 • VAKALOPOULOS, Apostolos E. Istoria tou neou ellinismou. Thessaloniki: Irodotos, 2001. 481 s. ISBN 9607290879. info
 • Ellada. Istoria ke politismos T. 5-7. Athina-Thessaloniki, 1982. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška zaměřená na prověření znalostí témat probraných během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/REMgr13