EN

FF:MEDMgr08 Jazykový sem. z novořečtiny IV - Informace o předmětu

MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Simone Sumelidu (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 A24
Předpoklady
MEDmgr07 Seminario ton ellinikon III && ! REBcA12 Askisis me lektora VI
MEDMgr07
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Η γλώσσα του μαθήματος είναι η ελληνική. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η βελτίωση ανεξάρτητου προφορικού και γραπτού λόγου (ΚΕΠΑ Β2). Το μάθημα επικεντρώνεται σε επίκαιρα θέματα από τον ελληνικό τύπο και θέματα που αφορούν στην ελληνική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό. Hlavním cílem kurzu je kultivace samostatného ústního a písemného projevu v novořečtině (SERR B2).
Cvičení jsou zaměřena na aktuální témata z řecκého tisku a na témata týkající se řecké literatury, historie a kultury vůbec.
Výstupy z učení
Μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι οι φοιτητές ικανοί να:
επικοινωνούν ενεργά στα νέα ελληνικά
- γράφουν νεοελληνικά κείμενα πάνω σε θέματα που εξασκούνται στο μάθημα
- κατανοούν με λεξικό νεοελληνικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογραφικών και λογοτεχνικών κειμένων
- μεταφράζουν κείμενα από τα νέα ελληνικά στα τσεχικά και αντίθετα - να προσανατολίζονται στην επίκαιρη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Po skončení kurzu budou studenti schopni:
- aktivně komunikovat v novořečtině i na složitější témata týkající se řecké kultury či politické situace v Řecku;
- porozumět za pomoci slovníku originálním řeckým textům, včetně textů publicistických či literárních;
- napsat písemný projev na daná témata;
- překládat za pomoci slovníku jednodušší primární novořecké texty.
Osnova
 • Θέματα: πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, μετανάστευση, διαδίκτυο και κοινωνική δικτύωση.
 • Ανάγνωση κειμένων από τον τύπο και λογοτεχνικών κειμένων.
 • Συζητήσεις πάνω σε θέματα από τα αναφερόμενα κείμενα.
 • Εξάσκηση προφορικού και γραπτού λόγου στα νέα ελληνικά.
 • Témata: politická situace v Řecku, EU, migrace, internet a sociální sítě ad.
 • Četba ukázek z řeckých novin, časopisů, literárních děl.
 • Konverzace navazující na četbu ukázek.
 • Nácvik kultivovaného ústního a písemného projevu v novořečtině.
Literatura
 • GKARELĪ, Efī, Efī KAPOULA, Efī KONTOKŌSTA, Machī MONTOZOLĪ, Stela NESTORATOU, Euangelia PRITSĪ, Nikos POUMPĪS a Geōrgia SYKARA. Taxídi stīn Elláda. ellīniká ōs deuterī / xénī glōssa. G' ekdosī / anatheōrīmen. Athīna: Ekdoseis Grīgorī, 2016. 387 stran. ISBN 9789603338147. info
 • GEŌRGIADOU, Ifigeneia. Kaleidoskopio : seirá ekmáthīsīs tīs ellīnikīs ōs xénīs/deuterīs glōssas. 2ī ekdosī. London: Akakia, 2013. 206 stran. ISBN 9781908362674. info
 • VALSAMAKĪ, Fanī. Ta ellīniká eínai éna -- paichnídi. Thessalonikī: Aristoteleio Panepistīmio Thessalonikīs, Institouto Neoellīnikōn Spoudōn (Idryma Manolī Triantafyllidī), 2003. 218 s. ISBN 9602310960. info
 • Ta ellīniká eínai éna -- paichnídi. Edited by Fanī Valsamakī. Thessalonikī: Aristoteleio Panepistīmio Thessalonikīs, Institouto Neoellīnikōn Spoudōn (Idryma Manolī Triantafyllidī), 2003. 267 s. ISBN 9602310952. info
Výukové metody
Το μάθημα πραγματοποιείται σε μορφή σεμιναρίων. Μετά από την επεξεργασία κειμένων επιδιώκεται η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατύπωση και στην εκφορά του λόγου τους. Στο τέλος κάθε μαθήματος δίνονται ασκήσεις, κυρίως ερωτήματα-θέματα τα οποία θα πρέπει να αναπτύξουν οι φοιτητές στο σπίτι. Τα κείμενά τους διορθώνονται και σχολιάζονται στην τάξη.
Výuka probíhá formou semináře. Studenti pracují s vybranými texty a poté diskutují na dané téma. Jako domácí práce jsou jim zadávána cvičení v podobě otázek nebo témat, která zpracují na základě vybraného textu nebo svých vlastních názorů. Vypracovaná cvičení jsou kontrolována a probírána na hodině.
Metody hodnocení
Γραπτή εξέταση επί των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων (70 %) και έπειτα προφορική εξέταση.
Písemný test na konci semestru na základě textů probíraných na semináři (min. 70 %). Následuje ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný pro studenty jednooborového studia nebo pro studenty dvouoborového studia zaměřené na novořečtinu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/MEDMgr08