BA320 Bachelor's Thesis

Faculty of Arts
Spring 2002
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předložení a přijetí práce je nutnou podmínkou připuštění k bakalářské zkoušce z hlavního oboru. Student si volí, který z oborů dvouoborového studia bude za hlavní pokládat.
Syllabus (in Czech)
  • Tematika prací vychází z aktuální nabídky Ústavu a každoročně se obměňuje. Student může navrhnout i téma vlastní. Konzultantem práce mohou být vedle učitelů oboru i další učitelé fakulty nebo odborníci z praxe.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2002/BA320