BA320 Bachelor’s Thesis

Faculty of Arts
Spring 2014
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (lecturer)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (lecturer)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (lecturer)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (lecturer)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Studium končí BAKALÁŘSKOU ZKOUŠKOU. Tu lze složit nejdříve po 6., nejpozději však v 9. semestru studia. Předpokladem k bakalářské zkoušce je získat alespoň 80 kreditů z povinných kursů a odevzdat BAKALÁŘSKOU či OBOROVOU PRÁCI nejpozději čtyři týdny před konáním zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Submission of the completed diploma thesis in accordance with University, Faculty and Departmental rules and regulations. The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of the submitted thesis meeting formal requirements. The thesis will be graded on the basis of the defence and the evaluation reports of the advisor and a second reader.
Syllabus
  • Submission of the completed diploma thesis in accordance with University, Faculty and Departmental rules and regulations.
Literature
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
Teaching methods
thesis
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of the submitted thesis meeting formal requirements. The thesis will be graded on the basis of the defence and the evaluation reports of the advisor and a second reader.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2014/BA320