PG12A20 History of Education

Faculty of Arts
Spring 2004
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: PZk (examination). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Timetable
Tue 15:00–16:35 49
Prerequisites (in Czech)
pg11a11 Intro. to the hist. of educ.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This subject organically follows Dějiny pedagogiky I. Its main content is the study of the questions of the philodophy of education and educational theory problems in works of significant philosophers and thinkers (Plato, Aristotle, Komenský, Rousseau, Herbart ...). The seminar part is focused on the analysis and interpretation of selected works.
Literature
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 2 (Obsaž.) : Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 1. info
 • PLATÓN. Ión (Obsaž.) : Dialogy o kráse. info
 • PLATÓN. Menón (Přít.) : Euthydémos ; Menón. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Jan Amos Komenský als Dichter (J. A. Komenský (Comenius) as a poet). In Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur. První. Frankfut am Main - Berlin-Bern-New York: Jiří Holý, 1999. p. 89-93, 5 pp. ISBN 3-631-33268-8. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1998. 636 s. ISBN 8023822144. info
 • POLIŠENSKÝ, Josef. Velcí Češi, velcí Evropané :Jan Amos Komenský - Comenius. Praha: Eva, 1997. 59 s. ISBN 80-901281-3-0. info
 • PLATÓN. Politikos. Translated by František Novotný. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1995. 94 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. IV, 20. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1995. 567 s. info
 • PLATÓN. Gorgias. 3. opr. vyd. Praha: ISE, 1994. 129 s. ISBN 80-85241-21-8. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek třetí, IX. a XX. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1993. 600 s. info
 • KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský : poutník na rozhraní věků. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1992. 372 s. info
 • ČAPKOVÁ, Dagmar. Jan Amos Komenský (1592-1670) : přehled života a díla. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1991. 42 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek první, Starověk, středověk, XVI. a XVII. století. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991. 568 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. Svazek druhý, XVIII. a XIX. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991. 598 s. info
 • PÁNEK, Jaroslav. Jan Amos Komenský. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990. 54 s. ISBN 80-7057-029-6. info
 • Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku. Edited by Josef Polišenský - Vlastimil Pařízek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 178 s. : i. info
 • CIPRO, Miroslav. Průvodce dějinami výchovy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984. 579 s. info
 • PATOČKA, Jan. Jan Amos Komenský : gesammelte Schriften zur Comeniusforschung [3-3003]. Bochum: Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität, 1981. info
 • POLIŠENSKÝ, Josef. Jan Ámos Komenský [Polišenský, 1972]. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 1972. 273 s., [3. info
 • FLOSS, Pavel. Jan Amos Komenský : od divadla věcí k dramatu člověka. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1970. 168 s., [3. info
 • KOPECKÝ, Jaromír, Jiří KYRÁŠEK and Jan PATOČKA. Jan Amos Komenský : nástin života a díla. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. info
 • ROUSSEAU, Jean Jacques. Emil alebo o výchove. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1956. 407 s. info
 • PLATÓN. Symposion [Platon, 1947]. Translated by František Novotný. V Praze: Jan Laichter, 1947. 93 s. info
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Edited by Josef Hendrich, Translated by Josef Hendrich. V Praze: Družstevní práce, 1941. info
 • ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil, čili, O vychování [Rousseau, 1926]. Translated by Antonín Krecar. 3. vyd., zrevid. Olomouc: R. Promberger, 1926. 419 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 1, Do konce středověku. Vyd. 2., oprav. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 280 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 1 : Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 2 (Obsaž.). Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 350 s. info
 • PLATÓN. Ústava [Platon, 1921]. Translated by František Novotný. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1921. 404 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 3, Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1912]. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1912. 426 s. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2004/PG12A20