PG12A20 History of Education II

Faculty of Arts
Spring 2000
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: PZk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Prerequisites (in Czech)
PGA102 History of education I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Tato disciplína organicky navazuje na Dějiny pedagogiky I. Hlavní náplní je studium otázek filozofie výchovy a problematiky teorie vzdělávání v dílech významných filozofů a myslitelů (Platón, Aristoteles, Komenský, Rousseau, Herbart …). Seminární část se zaměřuje na analýzu a interpretaci vybraných děl. Zakončení kurzu: zápočet, zkouška Požadavky k zápočtu a ke zkoušce: rozbor vybraného díla a jeho interpretace, odevzdání písemnou formou; zkouška má ověřit schopnost posluchače vědecky pracovat v dějinách pedagogiky (studovat historický materiál, interpretaci, základní metody historikovy práce atd.), jeho přehled po základních dílech z výše uvedené oblasti, orientaci v různých myšlenkových a názorových směrech.
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: 1 hodina přadnáška + 1 hodina seminář Požadavky na získání kreditů: rozbor vybraného díla a jeho interpretace, odevzdání písemnou formou. Zkouška má ověřit schopnost posluchače vědecky pracovat v dějinách pedagogiky (studovat historický materiál, interpretaci, základní metody historikovy práce, atd.)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2000/PG12A20