PJA307 Dějiny polské literatury IV

Filozofická fakulta
jaro 2004
Rozsah
3/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Rozvrh
Čt 13:20–14:55 8
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled dějin polské literatury v období mezi dvěma světovými válkami a v období druhé světové války.
Osnova
 • Přehled dějin polské literatury období modernismu. Obsahuje informace o literárních a uměleckých směrech v té době v Evropě,o této literární epoše, o literárních směrech, školách a autorech v Polsku, rozbory žánrů a konkrétních děl a také cílené vedení k písemnému projevu odborného stylu v dané problematice (referáty a semestrální práce). Přehled dějin polské literatury období meziválečného neorealismu. Obsahuje informace o tomto období, o literárních směrech, skupinách, školách, časopisech a autorech. Nástin postmodernistických změn v polské literatuře, rozbory žánrů a míry jejich dekonstrukce a rozbory konkrétních děl. Cílené vedení k písemnému projevu odborného stylu v dané problematice (referáty a semestrální práce), příprava na závěrečnou či diplomovou práci.
Literatura
 • Kwiatkowski, J.: Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990 ad.
 • Nasiłowska, A.: Trzydziestolecie 1914-1944, PWN 1995 ad.
 • Pyszny, J., Zawada, A.: Literatura XX wieku, Wrocław 1999
 • Matuszewski, R.: Literatura międzywojenna, Warszawa 1953 ad.
 • Kol. autorů: Z problemów literatury polskiej XX wieku 2, Warszawa 1965
 • Kol. autorů: Literatura polska 1918-1975 1, Warszawa 1975
 • Hutnikiewicz, A.: Młoda Polska, Warszawa 1997 a před.
 • Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej, PWN Warszawa 1969 ad.
 • Kol. autorů: Literatura polska 1918-1975 1, Warszawa 1975
 • Kleiner, J. -Maciąg, W.: Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław 1972 ad.
 • Kol. autorů: Dejiny poĺskej literatúry, Bratislava 1987
 • Podraza-Kwiatkowska, M.: Literatura Młodej Polski, Warszawa 1997 a před.
 • KREJČÍ, Karel. Dějiny polské literatury. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1953. 593 s., [2. info
Informace učitele
Povinná četba Stanisław Przybyszewski: Krzyk Tadeusz Miciński: výbor poezie Leopold Staff: výbor poezie Jerzy Żulawski: Na srebrnym głobie Bolesław Leśmian: výbor poezie Adolf Nowaczyński: Małpie zwierciadło) Stanisław Wyspiański: Wesele Noc listopadowa Stefan Żeromski: Popioły Przedwiośnie Władysław Stanisław Reymont: Chłopi Ziemia obiecana J. Iwaszkiewicz: výbor z raných sb. b., Śpiewnik włoski, Mapa pogody výbor novel (Panny z Wilka, Brzezina, Matka Joanna od Aniołów ad.) Sława i chwała M. Dąbrowska: Noce i dnie M. Kuncewiczowa: Cudzoziemka T. Peiper: výbor z poezie J. Przyboś: výbor z poezie S. I. Witkiewicz: výbor z dramat W. Gombrowicz: Ferdydurke B. Schulz: Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą J. Czechowicz: výbor z poezie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.