BA308 Newer History of Latvia and Estonia (between Germany, Sweden and Russia)

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Contact Person: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Timetable
Thu 13:20–14:55 8
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurs vykládá vývoj historických zemí Estonska, Livonska a Kuronska po sekularizaci Německého řádu a vznik lotyšského a estonského národa i národních států v mocenském a kulturním trojúhelníku Německa, Švédska a Ruska.
Syllabus (in Czech)
  • Kurs vykládá vývoj historických zemí Estonska, Livonska a Kuronska po sekularizaci Německého řádu a vznik lotyšského a estonského národa i národních států v mocenském a kulturním trojúhelníku Německa, Švédska a Ruska.
Literature
  • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA and Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
Assessment methods (in Czech)
Písemné kolokvium.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/BA308