KLBcB30 Classical Realia

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Marie Pardyová, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Greek and Roman realia, i.e. private and public life, state government and offices, participation in public life, education, modes of habitation, dress; weights and measures, money, ways of life, food, etc.
Syllabus (in Czech)
 • Budou probírány jednotlivé aspekty týkající se řeckých a římských reálií, tj. občanského a soukromého života: státní správa a úřady, účast na veřejném životě, vzdělávání, způsob bydlení, odívání, míry, váhy, peníze, způsob obživy, jídlo atd. Mytologie a náboženství, ikonografie mytologie.
Literature
 • ŠÍLENÝ, T. and G. HEJZLAR. Život v antickém Řecku. Praha, 1974. info
 • GROH, Vladimír and Gabriel HEJZLAR. Život v antickém Římě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 256 s. info
 • BOUZEK, Jan and Iva ONDŘEJOVÁ. Periklovo Řecko [3-2913]. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-02083-4. info
 • HOŠEK, Radislav and Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • HOŠEK, Radislav. Země bohů a lidí : pohledy do řeckého dávnověku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 290 s., [5. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Praha: Svoboda, 1970. info
 • GROH, František and Leo František SASKA. Mythologie Řeků a Římanů. Edited by Jaromíra Rybková. 9. vyd. V Praze: Nakladatelství I. L. Kober, 1948. 267 s. : i. info
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Vyd. 3. Praha: Mladá fronta, 1982. 478 s. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro udělení kolokvia je aktivní účast a zpracování jednoho až dvou krátkých referátů k jednotlivým aspektům probíraných okruhů.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/KLBcB30