KLBcB30 Classical Realia

Faculty of Arts
Spring 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Marie Pardyová, CSc.
Timetable
Thu 15:00–16:35 A33 stara
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Greek and Roman realia, i.e. private and public life, state government and offices, participation in public life, education, modes of habitation, dress; weights and measures, money, ways of life, food, etc.
Syllabus (in Czech)
 • Budou probírány jednotlivé aspekty týkající se řeckých a římských reálií, tj. občanského a soukromého života: vzdělávání, způsob bydlení, odívání, míry, váhy, peníze, způsob obživy, jídlo, sport a hry, kalendář, náboženské svátky, zemědělství, řemesla, obchod, doprava atd.
Literature
 • ŠÍLENÝ, T. and G. HEJZLAR. Život v antickém Řecku. Praha, 1974. info
 • GROH, Vladimír and Gabriel HEJZLAR. Život v antickém Římě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 256 s. info
 • BOUZEK, Jan and Iva ONDŘEJOVÁ. Periklovo Řecko [3-2913]. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-02083-4. info
 • HOŠEK, Radislav and Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • HOŠEK, Radislav. Země bohů a lidí : pohledy do řeckého dávnověku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 290 s., [5. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Praha: Svoboda, 1970. info
 • GROH, František and Leo František SASKA. Mythologie Řeků a Římanů. Edited by Jaromíra Rybková. 9. vyd. V Praze: Nakladatelství I. L. Kober, 1948. 267 s. : i. info
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Vyd. 3. Praha: Mladá fronta, 1982. 478 s. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. info
 • Slovník antické kultury. Edited by Václav Bahník. [1. vyd.]. Praha: Svoboda, 1974. 717 s. : o. info
 • BERANOVÁ, Magdalena and Jaroslav ŘEŠÁTKO. Jak se jedlo ve starověku : římská kuchařka. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 165 s. ISBN 8072770217. info
 • SÁBL, Václav. Hrdinové antických olympiád : olympijské příběhy a pověsti. Praha: Olympia, 1968. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. V Praze: Artia, 1988. 207 s. : i. info
 • EKSCHMITT, Werner. Paměť národů : hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách, papyrech a pergamenech : Das Gedächtnis der Völker (Orig.). 1. vyd. Praha: Orbis, 1974. 252 s. info
 • MOSCATI, Sabatino. Živoucí minulost : [aspekty a problémy, charakteristické rysy a ponaučení z každodenního života ve starověkém světě]. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1984. 321 s., [3. info
 • THOMSON, George. O staré řecké společnosti : egejská oblast v pravěku. Praha: Rovnost, 1952. 595 s. : i. info
 • Antické válečné umění. Praha: Svoboda, 1977. info
 • VITRUVIUS. Deset knih o architektuře [19322]. Praha: Svoboda, 1979. info
 • PLINIUS, Starší. Kapitoly o přírodě. Praha: Svoboda, 1974. info
 • OVIDIUS NASO, Publius. Verše z vyhnanství : Epistulae ex Ponto (Obsaž.) : Fasti (Obsaž.) : Halieutica (Obsaž.) : Ibis (Obsaž.) : Tristia (Obsaž.). Translated by Ivan Bureš - Rudolf Mertlík. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Svoboda, 1985. 532 s. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro udělení kolokvia je aktivní účast a zpracování referátu k některému z aspektů probíraných okruhů.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2006/KLBcB30