RJA307 Modern and Postmodern Russian Literature II

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Galina Pavlovna Binová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Timetable
Mon 10:00–11:35 17
Prerequisites (in Czech)
RJA304 Modern and Postmodern Russian Literature I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurs dějin ruské literatury 20. století na základě nové koncepce interpretace vývoje ruské literatury s ohledem na změny v duchovním, kulturním a společensko-politickém životě Ruska. Předmětem je zkoumání tří vrstev literárního procesu: nejlepší díla oficiálně publikované literatury, díla literárního undergroundu a literární emigrace. Důraz se klade na fenomén postmodernismu a poetiky postmodernistické literatury, na analýzu myšlenkové i morfologické stránky uměleckého textu.
Syllabus (in Czech)
 • Přednáška: Vývoj ruské literatury od r. 1917 až po závěr XX. stol., epocha osudového dějinného vychýlení, současně epocha překonávání "etického monismu"; stalinské ochlokracie a totalitarismu, reflektujících krizi humanistické Evropy a vstup Ruska i Evropy do katastrofického období svého vývoje. Evoluce ruské literatury XX.st. jako složitá síť literárních tendencí s epizónami i bifurkacemi, reflektujícími růst duchovní entropie (neoklasicistní tendence), současně anagenezi literárního vývoje a návrat k obnově duchovních hodnot klasické ruské literatury. Ze střetnutí, sváru modernismu, resp. z topiky avantgardního umění a neoklasicismu se v epizonálních vrstvách literárního procesu rodily artefakty neorealismu (Zamjatin), metaforického realismu, resp. magického realismu (M. Bulgakov) svědčící o konvergentním vývoji světového písemnictví XX. st. V centru pozornosti vedle praxe kulturní politiky vyvolávající stagnaci literárního vývoje bude průzkum tří vrstev literárního procesu: díla literárního undergroundu, literární emigrace a nejlepší díla oficiálně publikované literatury. Vazba těcto tří vrstev bude ukázána jako mezičlánčk etologické evoluce, symptom mravního i uměleckého "vzestupu vědomí" society, jako anticipace "křesťanské renesance"(N. Berďajev). Důraz bude kladen na vysledování duchovní a estetické intence ruského literárního procesu. Úvodní přednášky zachytí proces 20. a 30. let XX. století, dvě další obepnou vývoj ruské literatury od let 60. po devadesátá léta XX. století. V nich bude reflektován zejména fenomén přehodnocování kulturních hodnot, související s kardinálními geopolitickými změnami druhé poloviny XX. st. Výklad bude zaměřen na prezentaci jednak tzv. "navrácené literatury" (Platonov, Achmatovová, Gumiljov aj.), jednak literatury "nové vlny"("underground": Petruševskaja, Venědikt Jerofejev, Viktor Jerofejev, V. Sorokin aj.) i literatury ruské emigrace (Nabokov, Solženicyn, Brodskij, Dovlatov aj.) Seminář: Seminář probíhá v návaznosti na přednášku z ruské literatury XX. století. Cíl semináře: seznámit poluchače se základními tvůrčími proudy, osobnostmi a jejich artefakty. Z metodologického hlediska se v semináři obráží nová koncepce interpretace vývoje ruské lit. XX. st. s ohledem na změny v duchovním, kulturním a společenskopolitickém životě Ruska. Zvláštní pozornost je věnována literatuře dějinných přelomů a kataklyzmat, dříve tabuizované, nyní tzv. "navrácené literatuře". Náplň seminářů: vypracovávání a přednášení odborných referátů, koreferátů k nim a následující diskuse k dané problematice. V přípravě referátů kladen důraz na komplwexní analýzu jak myšlenkové, tak i morfologické stránky txtu, na využití primární i sekundární literatury a na schopnost utváření vlastního kritického názoru. Současně probíhá kontrola četby původních ruských textů podle seznamu povinné četby.
Literature
 • Šapir, M.: Čto takoje avangard. Russkaja alternativnaja poetika. Moskva 1990.
 • Kričevskaja, Ju. R.: Modernizm v russkoj literature: epocha serediny veka. Moskva 1994.
 • Epštejn, M.: Posle buduščego.Paradoksy postmodernizma v sovremennoj russkoj kulture. Massachusetts 1996.
 • Nefagina, G. L.: Dinamika stilevych tečenij v russkoj proze 1980-90-ch godov. Minsk 1998.
 • Nefagina, G. L.: Russkaja proza vtoroj poloviny 80-ch-načala 90-ch godov XX veka Minsk 1998.
 • Skoropanova, I. S.: Russkaja postmodernistskaja literatura. Učebnoje posobije. Moskva 1999.
 • Kazak V. (Kasack, W.): Enciklopedičeskij slovar russkoj literatury s 1917 goda. London 1988.
 • BINOVÁ, Galina Pavlovna. Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 413 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • DOBRENKO, Jevgenij. Metafora vlasti : literatura stalinskoj epochi v istoričeskom osveščenii. München: Otto Sagner, 1993. 405 s. ISBN 3876905567. info
 • Antologia wolnej literatury rosyjskiej. Edited by Andrzej Drawicz. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN, 1992. 314 s. ISBN 83-85262-24-5. info
 • Literatura rosyjska XX wieku :nowe czasy, nowe problemy. Edited by Grażyna Bobilewicz-Bryś - Andrzej Drawicz. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN, 1992. 171 s. ISBN 83-85262-21-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
General note: Součástí zkoušky je kontrola povinné četby.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/RJA307