UJA306 Practical Ukrainian VI

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Halyna Myronova, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Timetable
Wed 8:20–9:55 18, Wed 11:40–13:15 VP
Prerequisites (in Czech)
UJA301 Language Course V
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předpokládá se další rozvoj v komunikativních dovednostech studentů v ukrajinštině s důrazem na odstranění překážek způsobených česko-ruskou a česko-ukrajinskou (resp. rusko-ukrajinskou) interferencí v gramatické a lexikální oblasti. Cvičení zahrnují znalosti z ukrajinských kulturních reálií, čtení, výklad a překlad originálních ukrajinských uměleckých a speciálních textů.
Literature
  • MYRONOVA, Halyna. Praktický kurs ukrajinštiny. 1. vyd. Brno: MU, 2001. 318 pp. Díl 2. ISBN 80-210-2209-4. info
  • VINNYC'KA, V. M. and N. P. PLJUŠČ. Ukrajins'ka mova :praktyčnyj kurs hramatyky : dlja studentiv-inozemciv. Kyjiv: [s.n.], 1997. 243 s. ISBN 966-95249-3-8. info
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/UJA306