BA108 The Early History of the Baltic Area in the European Context

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Timetable
Fri 13:20–15:45 B23
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 15 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Srovnávací dějeprava. Dějiny baltického prostoru v kontextu středověké Evropy.
Syllabus (in Czech)
  • 1) Baltové a (Ugro)Finové mimo křesťanskou Evropu (do X. století). 2) Křesťanská Evropa do X. století: protiklad Východu a Západu. 3) Střední Evropa X. a XI. století: počátky českého, polského a uherského státu. 4) Severní Evropa IX. až XI. století: vikingská expanse. 5) Evropa a Středomoří XI. až XIII. století: rytířské řády. 6) Východní Pobaltí (od Prus po Finsko) v X. až XIII. století: pronikání křesťanství. 7) Řádová území v Prusích a v Livonsku. Vznik litevského státu. 8) Velké politické projekty XIV. století. Spojení Litvy s Polskem. 9) Protestantismus. Úpadek a sekularizace řádových území. 10) Písemnictví Litevského velkoknížectví.
Literature
  • JUTIKKALA, Eino and Kauko PIRINEN. Dějiny Finska. Translated by Lenka Fárová. Praha: Lidové noviny, 2001. 408 s. ISBN 80-7106-406-8. info
  • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA and Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
Assessment methods (in Czech)
Písemné kolokvium
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zkouška z předmětu BA108 je postupovou zkouškou za 1. ročník (1. a 2. semestr) baltistiky. Pokrývá proto i látku vyloženou v 1. semestru v předmětech BA107 a BA109.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/BA108