LJMedB06 Medieval Encyclopedias

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies – Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Timetable
Wed 11:40–13:15 A32 stara
Prerequisites (in Czech)
LJBcA04zk Exam in Latin Grammar
Předmět je otevírán také pro studenty nefilologických oborů. Pro účast na přednášce (45 min) není nutná znalost latiny. Seminář, který bude vždy po přednášce následovat (opět 45 min), je určen pouze studentům se znalostí latiny. Vyžaduje se důkladná znalost latinského jazyka v rozsahu státní bakalářské zkoušky, složení bakalářské zkoušky však není podmínkou pro zapsání do semináře.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seminář poskytne přehled o vývoji encyklopedismu od pozdní antiky do konce středověku. Studenti se seznámí s různými přístupy autorů při vytváření kompilací a různými principy třídění látky na příkladu nejdůležitějších pozdně antických a středověkých encyklopedií. Součástí semináře bude četba významných latinských encyklopedistů.
Syllabus (in Czech)
  • Důraz bude kladen především na následující encyklopedická díla: Martianus Capella, De nuptiis Mercurii et Philologiae; Cassiodorus, Institutiones; Isidor ze Sevilly, Etymologiae; Hrabanus Maurus, De rerum naturis; Alexander Neckam, De naturis rerum; Tomáš z Cantimpré, Liber de natura rerum; Bartoloměj Anglický, De proprietatibus rerum; Vincenc z Beauvais, Speculum quadruplex.
Literature
  • MEIER, Christel. Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. München: W. Fink, 2002. info
  • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. München: W. Fink, 1992. info
  • KELLER, Hagen and Klaus GRUBMÜLLER. Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungen und Entwicklungsstufen. München: W. Fink, 1992. info
  • MEYER, Heinz. Ordo rerum und Registerhilfen in mittelalterlichen Enzyklopädiehandschriften. Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1991, vol. 25, p. 315-339. ISSN 0071-9706. info
  • HÜNEMÖRDER, Christian. Antike und mittelalterliche Enzyklopädien und die Popularisierung naturkundlichen Wissens. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin. 1981, vol. 65, p. 339-365. info
  • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
Assessment methods (in Czech)
zápočet bude udělen na základě ústního pohovoru, , při němž student prokáže základní orientaci v probrané látce, součástí bude rovněž překlad krátkého textu do češtiny
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2008, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/LJMedB06