CS

FF:RLA11 Buddhism II - Course Information

RLA11 Buddhism II

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium), z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (lecturer)
Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Timetable
Mon 10:00–11:35 G24
Prerequisites (in Czech)
RLA10 Buddhism I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 80 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/80, only registered: 0/80
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course consists from three parts, which correspond to Three refugees (Buddha, Dharma, and Sangha). Beginning of the course deals with Buddha Shakyamuni life. After the review of his basic teachings the course deals with basic concepts of the Buddhist doctrine. The last part of the coure is devoted to overview of the history of spreading of Buddhism in Asia and elsewhere around the World. In the seminary students are introduced to basic Buddhists canonical texts (main sutras) as well as to some non-canonical texts.
Syllabus (in Czech)
  • 19. 2. úvodní hodina požadavky na ukončení kurzu: - úspěšné absolvování 2 testů - studijní materiály v ISu, ústní zkouška 26. 2. Sangha po Buddhově maháparinirváně, buddhistický kánon - 1. – 4. koncil - Tripitaka – struktura a obsah Pálijského kánonu - vinaja a problémy interpretace, Pali Text Society 5.3. Počátky šíření buddhismu Magadha, Kóšala, Káší; vzestup maurjovské dynastie; tažení Alexandra Velikého; Baktrie. Ašóka, buddhistická etika, kontakty s okolními říšemi, Megasthenés, problém „konverze“, Otázky Milindovy – Milindapaňha. Šíření buddhismu na Šrí Lanku Úpadek buddhismu v Indii 12. 3. Počátky mahájány Mahájána a západní buddhologie Arhat vs. bódhisattva, páramitá, bódhisattvačárja Sútra o znaku ne-já pojetí osobnosti v buddhismu, trojí znak existence 19. 3. Filosofické problémy a školy mahájány šúnjatá - mádhjamika/šúnjaváda Nágardžuna vědomí - vidžňánaváda/jógačára Asanga, Vasubandhu 26. 3. Pradžňápáramitá Sútra srdce, Diamantová sútra - pradžňá, šúnjatá, nirvána=samsára, spojení upája a pradžňá Buddhistické umění a ikonografie - anikonické období, ikonické, Buddha a bódhisattva, koncept trikáji mudrá, normativní vs. žité 2. 4. Buddhismus a Hedvábná stezka Geografie, významná místa, objevování Hedvábné stezky, Příchod buddhismu do Číny. Buddhismus a jiná náboženství ve Střední Asii 11. 4. studijní týden 16. 4. Test 1 Vadžrajána Texty – mahásukha a nirvána prostřednictvím rituálu a těla Pojetí těla – čakry, nadí, bódhičitta Pomůcky – rituál, mandala, mantra Šaktický tantrismus – jab-jum, spojení pradžňá a upája Stupně tanter – krijá, čarjá, jóga, anuttarajóga – Kálačakra Tantra a její intepretace na Západě 23.4. Buddhismus v Tibetu – vyučuje doc. Bělka 30. 4. Buddhismus v Číně a Japonsku Školy čínského buddhismu Čchan, Tribunová sútra Příchod buddhismu do Japonska, amidismus Lotosová sútra 7. 5. Buddhismus na Západě 14. 5. Zápočtový test, oprava prvního testu
Literature
  • LESNÝ, Vincenc. Buddhismus. Vyd. 2., ve Votobii 1. V Olomouci: Votobia, 1996. 450 s. ISBN 80-7198-062-5. info
  • WERNER, Karel. Náboženství jižní a východní Asie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 215 s. ISBN 80-210-1122-X. info
  • CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 8072170023. info
  • LESTER, Robert C. Buddhismus :cesta k osvícení. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1997. 202 s. ISBN 80-85190-53-2. info
Assessment methods (in Czech)
Pro zakončení zkouškou je třeba úspěšně absolvovat dva testy, které se píší jeden přibližně v polovině semestru a druhý na jeho konci.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Posluchači religionistiky povinně ukončují zápočtem.
The course is taught annually.
General note: Posluchači religionistiky povinně zapisují v 2. semestru studia.
Information on course enrolment limitations: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/RLA11