IJIA024a Minor Paper

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lorenza Fonzari Bloomfield (lecturer), PhDr. Naděžda Bruzlová (deputy)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Prerequisites (in Czech)
IJIA005 Practical Italian II
Jazykový seminář V a VI.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vypracování oborové práce v rozsahu 10 stran je podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce. Práce bude zaměřena nejen na témata jazyková,event. překlad ale i literární a obecně kulturní. Téma si vybere student po dohodě s vyučujícím, nebo mu je zadá sám vyučující.
Language of instruction
Italian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/IJIA024a