UZPOA951 Didactics of Portuguese Language II

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Mon 10:00–11:35 A45
Prerequisites (in Czech)
Viz UZPOA901
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurs logicky navazuje na Didaktiku portugalštiny I a je určen především těm posluchačům. kteří chtějí získat učitelskou způsobilost pro jazykové event. střední školy. Jeho cílem je práce s konkrétními didaktickými i nedidaktickými materiály (jednotlivé vyučovací metody, audio a video kazety, reklama, písně, kreslené seriály, atd.), která povede ke společnému zamyšlení, jak zvyšovat efektivnost jazykové výuky a jak uplatňovat inovační metodické prvky, díky jimž posluchači získají nejen základní jazykové kompetence a znalosti z oblasti reálií, ale které rovněž přispějí k vysokému stupni jejich motivace.
Syllabus (in Czech)
  • 1.Simulação e apresentação de uma aula de PLE e discussão da metodologia aplicada. 2. Apresentação de formas de ensino de diferentes temas gramaticais – escolha de exercícios e outros materiais de apoio, levantamente de áreas problemáticas em relação à língua checa.
Literature
  • Viz UZPOA901
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: .
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/UZPOA951