PG33B70 Adult education and human resource development

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Šimberová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Timetable
Wed 13:20–14:55 C34
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 5 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/5, only registered: 0/5
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will achieve knowledge of basements of andragogy and of principles of human resource development from international, national, regional and organizational perspective. They will understand the relationship between education and competency in context of life and social roles. Students will understand the variety of interests on adult education and human resource development and will reflect the needs of main agents in the field.
Syllabus
 • Andragogy and human resource development – disciplinary frameworks
 • Lifelong learning and adult education today, contexts and documents for Czech republic and European community.
 • Human resource development at the national and international level: research and analysis.
 • Main thesis of human resource development. Learning, performance and change as main foci of HRD. Education, training and development. HRD and social responsibility.
 • Organizational behaviour. Individual and organizational development. Learning organizations.
 • Plurality of interests in the field of adult education and human resource development: state, organization, individual.
 • Adult education and human resource development through perspective of management, personal management and other disciplines.
 • Workplace learning.
Literature
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 8071843814. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • Dokumenty, vize a strategie ošetřující téma lidských zdrojů na evropské, české a regionální úrovni budou zadávány v průběhu kurzu.
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu (Literacy: the old topic in a new perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 pp. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0. info
 • Nezaměstnanost jako sociální problém. Edited by Petr Mareš. 3. uprav. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 172 s. ISBN 80-86429-08-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 107 s. ISBN 80-86432-00-9. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Marketing ve vzdělávání dospělých. [Praha]: DAHA, 1998. 55 s. ISBN 80-902232-2-2. info
 • BELCOURT, Monica and Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA and Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
 • KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X. info
Assessment methods
Lectures. Final test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/elf/
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/PG33B70