PHDTP1 Writing seminar I

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (seminar tutor)
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (seminar tutor)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jiří Svoboda, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Contact Person: Hana Holmanová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student prokáže schopnost zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem.
Syllabus (in Czech)
  • Student zpracuje a předloží ucelenou část disertace podle pokynů školitele.
Literature
  • podle tématu doktorské práce
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě přijetí textu školitelem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/PHDTP1