PSD_TDP Doctoral dissertation thesis

Faculty of Arts
Spring 2010
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (lecturer)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student vypracuje a odevzdá Teze disertační práce, v nichž stručně shrne obsah disertační práce - teoretická východiska, výzkumný design, výsledky výzkumu, včetně jejich diskuse a výběru ze seznamu literatury, čímž prokáže zejména schopnost práce s vědeckým textem. Informace o způsobu vypracování a požadovaném rozsahu tezí viz odkaz autoreferát na http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/pravidla-a-prilohy.
Syllabus (in Czech)
  • Za osnovu lze považovat informace o způsobu vypracování a požadovaném rozsahu tezí viz odkaz autoreferát na http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/pravidla-a-prilohy.
Literature
  • Seznam literatury je identický se seznamem literárních zdrojů využitých v disertační práci.
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2010, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2010/PSD_TDP