RLA18 Non-Diploma Thesis Seminar

Faculty of Arts
Spring 2011
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (seminar tutor)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Iva Doležalová (seminar tutor)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Timetable of Seminar Groups
RLA18/AC: No timetable has been entered into IS. A. Chalupa
RLA18/AK: No timetable has been entered into IS. A. Kovács
RLA18/DaV: No timetable has been entered into IS. D. Václavík
RLA18/DL: No timetable has been entered into IS. D. Lužný
RLA18/DP: No timetable has been entered into IS. D. Papoušek
RLA18/DuV: No timetable has been entered into IS. D. Vávra
RLA18/DZ: No timetable has been entered into IS. D. Zbíral
RLA18/EH: No timetable has been entered into IS. E. Hamar
RLA18/ID: No timetable has been entered into IS. I. Doležalová
RLA18/JH: No timetable has been entered into IS. J. Havlíček
RLA18/JV: No timetable has been entered into IS. J. Valtrová
RLA18/LB: No timetable has been entered into IS. L. Bělka
RLA18/MF: No timetable has been entered into IS. M. Fujda
RLA18/MM: No timetable has been entered into IS. M. Mendel
RLA18/TD: No timetable has been entered into IS. T. Dluhošová
RLA18/ZK: No timetable has been entered into IS. Z. Kubovčáková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
In this seminar students obtain the mandatory assignment of the Non-Diploma thesis.
Syllabus
  • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations.
Requirements for the colloqium:
(a) mandatory assignment of the Non-Diploma thesis;
(b) submission of basic points and bibliography to the Non-Diploma thesis.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Studenti religionistiky zapisují nejpozději ve 3. semestru studia.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2011/RLA18