PSX_002 Clinical psychology

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Kukaňová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. David Kuneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Tlapáková (cvičící)
Garance
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze zahraničním studentům psychologie.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Clinical psychology: The aim is to provide up to date knowledge of current specifics of clinical psychology, psychology of health, psychosomatic medicine and other medicine and non-medicine related branch of knowledge. Subject will resulted in practical and theoretical consequences to the intent of applied science.
Osnova
  • This is a clinical psychology in the widest sense, by a closer focus students can put emphasis on the specific issues, respectively. related topics. This may be primarily an area psychodiagnostic, psychotherapeutic and rehabilitation, social corrective. The special theme of the general issues of health and illness, health psychology, international classification systems, questions of medical epidemiology and social and health policy at global, European and national context.
Literatura
  • Plante, T.G. (ed) (2005). Contemporary Clinical Psychology. Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons, Inc.
Výukové metody
discussion
Metody hodnocení
Individual consultations - every months. Oral exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Výuka probíhá formou konzultací s příslušným vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.