DSDTP3 Textová příprava III

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kontrola a konzultace postupu prací na disertaci, kontrola metody zpracování jednotlivých kapitol.
Předmět se uskutečňuje v závěrečných čtyřech semestrech standardní doby studia formou individuálních konzultací se školitelem. Tyto konzultace se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr.
Osnova
  • Kontrola a konzultace postupu prací na disertaci, kontrola metody zpracování jednotlivých kapitol.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
samostatná domácí práce
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je požadováno odevzdání minimálně 30 stran připravované disertace v myšlenkově ucelené podobě (kapitola, podkapitola včetně bibliografie) na konci semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.