US_30 Bachelor Dissertation

Faculty of Arts
Spring 2013
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Dagmar Koudelková (seminar tutor)
Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Jan Špaček (seminar tutor)
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářský stupeň studia uzavírá posluchač prací, jejíž rozsah stanoví studijní předpisy FF MU. Téma si posluchač zvolí po konzultaci s učitelem (příp. je mu učitelem zadáno) v rámci předmětů seminárního charakteru. O průběhu zpracování tématu referuje posluchač v některém z vypsaných seminářů (podle povahy tématu). V zásadě má jít o text charakteru menší knižní odborné monografie s kvalitním poznámkovým aparátem, bibliografií, přiloženou dokumentací, případně i rejstříky apod. Přesné požadavky jsou stanoveny v interní směrci Ústavu hudební vědy "Pravidla a zásady psaní písemných prací studenty Ústavu hudební vědy FF MU"
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Credit evaluation note: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2013/US_30