IM137 Applied Game Studies

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Bártek (lecturer)
Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (lecturer)
Mgr. Jaroslav Švelch, PhD. (alternate examiner), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Monday 13:20–16:35 N21
Prerequisites
IM082 Game Studies
IM082 Game Studies
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubení znalost herních studií a představit metody a techniky, kterými lze zkoumat digitální hry, jejich průmysl a publikum. Student v průběhu kurzu získá poznatky aplikovatelné nejen v akademické sféře, ale i v profesním prostředí. Témata přednášek jsou strukturována do několika tématických bloků rozdělených na zkoumání a využívání her ve výzkumu, zkoumání průmyslu a analyzování herního publika. Studenti získají jak teoretické znalosti nutné pro hlubší pochopení her a herní kultury, tak i vybrané metody, kterými lze tato témata zkoumat.
Syllabus (in Czech)
 • * kurz probíhá jednou za 2 týdny v delším celistvém bloku
 • BLOK I.
 • 01) Úvod, základní herní principy
 • 02) Aplikace modelu MDA
 • 03) Kybertext, hra vs realita - k čemu je nám kybertext v procesu tvorby?
 • BLOK II.
 • 04) Herní narativ, sémiotika, remediace obsahů - metody analýzy
 • 05) Hráči jako specifické publikum - teorie
 • 06) Virtuální světy jako etnografické pole
 • BLOK IV.
 • 07) Metody telemetrie a získávání dat o hráčích
 • 08) Herní analytika
 • 09) Interaktivní systém, zpětná vazba, design a návrh QA
 • BLOK V.
 • 10) Koncept playbour - uživatel jako spolutvůrce obsahu - teorie a metody mapování
 • 11) Možnosti dig. her jako výzkumného nástroje - crowdresearch
 • BLOK VI.
 • 12) Analýza mediálního průmyslu dig. her
 • 13) Herní průmysl - jeho vzestupy a pády
 • BLOK VII.
 • 14) zhodnocení témat seminárních prací, diskuze
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a semináře, četba, tvorba závěrečné seminární práce
Assessment methods (in Czech)
Student v průběhu semestru musí splnit průběžné seminární úkoly a vypracovat závěrečnou seminární práci na vybrané téma.
1x průběžné úkoly (40 % hodnocení)
1x závěrečná seminární práce (60 %)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/IM137