POIA033 Závěrečná práce z jazyka a literatury

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Vlastimil Váně (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Studenti musejí mít absolvovány všechny lingvistické disciplíny z I.cyklu studia. Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Písemná práce: gramatický test; překlad z češtiny do portugalštiny (bez použití slovníku);překlad z portugalštiny do češtiny; test z portugalské a brazilské literatury
Osnova
  • Písemná práce: gramatický test, překlad z češtiny do portugalštiny (bez použití slovníku),překlad z portugalštiny do češtiny; test z portugalské a brazilské literatury
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Písemná práce: gramatický test, překlad z češtiny do portugalštiny (bez použití slovníku),překlad z portugalštiny do češtiny; test z portugalské a brazilské literatury
Metody hodnocení
Písemná práce: gramatický test, překlad z češtiny do portugalštiny (bez použití slovníku),překlad z portugalštiny do češtiny test z portugalské a brazilské literatury
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.