FAVBPa15 B.A. seminar IV

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Fujdlová (seminar tutor)
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eva Pjajčíková (seminar tutor)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Trnka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Supplier department: Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
FAVBPa14 B.A. seminar III || FAVBKa14 B.A. seminar IIII && FAVBPa01 Introduction to Film Studies || FAVBKa01 Introduction to Film Studies && FAVBPa10 Seminar A || FAVBKa10 Seminar A
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The firth of three seminars devoted to preparation of B.A. thesis. At the end of the course, the student will submit an abstract of his/her thesis.
Syllabus
  • - approval of the chosen topic - presentation of the topic at the seminar - opposition of the projects
Literature
  • KLINGEROVÁ, Barbara (2004): Konečná a nekonečná historie filmu: rekonstruování minulosti v recepčních studiích. In: Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrm
  • ALTMAN, Rick (2002): Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, č. 4, s. 5–40
Teaching methods
Class discussion.
Assessment methods
Lectures, class discussion, teamworks, homeworks.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Credit evaluation note: 2 kredity pro imatrikulační ročníky 2005/2006 a předcházející.
Information on course enrolment limitations: Kurs je určen k absolvování ve 4. semestru studia.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium/bakalarska-prace-manual
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/FAVBPa15