DU1419 Czech Modern Art (1900-1945)

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 15:50–19:05 K31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Komplexní přehled uměleckých směrů, tendencí a osobností v malířství a sochařství Českých zemí let 1907 - 1939. Cílem předmětu je bezproblémová, kontextuální i vizuální orientace studenta v poměrně obsáhlé, a ne vždy snadno zvládnutelné problematice, s důrazem na provázanost českého umění s evropským uměleckým prostředím.
V průběhu přednáškového cyklu se předpokládá strukturální znalostní ovládnutí základních výtvarných poloh a proudů české klasické moderny, naznačených v širších kulturně-historických, mezinárodních vazbách a především na základě osobnostního klíče. Východiskem je podpora souvislostního, prameny podloženého myšlení, spíše než hloubkové memorizace, a bližší vizuální seznámení s materiálem. Cílem by měla být bezproblémová identifikace výrazných dobových tvůrčích projevů. Vizuální kontakt s vývojem konkrétních uměleckých osobností (a současně proměna jejich dobového vnímání) by měly být pro studenty základem k další odborné znalecké specializaci.
Ke zkoušce bude vyžadována základní souvislostní orientace v problematice, v souladu s koncepcí závěrečných zkoušek bude obsahovat vizuální test. Student si dle svého zájmu dále zvolí konkrétní umělecký směr/autora, o němž bude probíhat hlubší rozprava.
Syllabus (in Czech)
 • 2/3 2017 malířství v Čechách v letech 1907 - 1917, skupiny Osma, Skupina výtvarných umělců
 • 16/3 2017 Tvrdošíjní, sochařství před I. sv. válkou
 • 30/3 2017 Malířství dvacátých a třicátých let, civilismus, primitivismus a sociální tendence
 • 13/4 2017 Avantgarda dvacátých let - Devětsil
 • 27/4 2017 Český surrealismus
 • 11/5 2017 Abstrakce třicátých let, sochařství dvacátých a třicátých let
Literature
  required literature
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2002. 197 s. ISBN 8085970325. info
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2000. 220 s. ISBN 8085970317. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 478 s. ISBN 8020006303. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění : 1890/1938. 4. 1. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 393 s. : i. ISBN 80-200-0587-01. info
  recommended literature
 • ROUSOVÁ, Hana. Abstrakce : Čechy mezi centry modernity 1918-1950 : nejen o vztazích volného a užitého umění. Vydání první. v Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 220 stran. ISBN 9788087989074. info
 • SAWICKI, Nicholas. Na cestě k modernosti : umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910. Translated by Pavla Machalíková. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 191 stran. ISBN 9788073084929. info
 • Palmy na Vltavě : primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950. Edited by Tomáš Winter. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2013. 321 s. ISBN 978808689043. info
 • WITTLICH, Petr. Horizonty umění. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. 676 s. ISBN 9788024616070. info
 • WITTLICH, Petr. Sváry zření : fazety modernity na přelomu 19. a 20. století, 1890-1918. Vyd. 1. Praha: Arbor vitae ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě, 2008. 341 s. ISBN 9788085091878. info
 • !Křičte ústa! : předpoklady expresionismu. Edited by Marie Rakušanová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 442 s. ISBN 9788020015019. info
 • DUFEK, Antonín. Vademecum : moderní umění v Čechách a na Moravě, 1890-1938. Edited by Hana Rousová. Praha: Gallery, 2002. 415 s. ISBN 8086010627. info
 • ŠMEJKAL, František. České imaginativní umění. Edited by Jana Šmejkalová. Praha: Galerie Rudolfinum, 1996. 693 s. ISBN 80-902194-1-1. info
 • LAHODA, Vojtěch. Český kubismus. Vyd. 1. Praha: Brána, 1996. 203 s. ISBN 8085946335. info
 • PADRTA, Jiří and Miroslav LAMAČ. Osma a Skupina výtvarných umělců, 1907-1917 : teorie, kritika, polemika. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 372 s. ISBN 8020704043. info
 • LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců (1907-1917). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1988. 540 s. : i. info
  not specified
 • BYDŽOVSKÁ, Lenka and Vojtěch LAHODA. Černá slunce : odvrácená strana modernity. Edited by Karel Srp. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 365 s. ISBN 9788087405154. info
 • BYDŽOVSKÁ, Lenka, Vojtěch LAHODA and Karel SRP. České moderní umění 1900-1960 : Národní galerie v Praze, sbírka moderního umění, Veletržní palác. Photo by Milan Posselt. Praha: Národní galerie, 1995. 349 s. ISBN 8070350954. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/DU1419