RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (cvičící)
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLA15 Seminář k bak. dipl. práci I || RLKA15 Seminář k bak. dipl. práci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářská diplomová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.
Rozsah bakalářské diplomové práce činí 70 000 – 80 000 znaků včetně mezer (ca 40-45 normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Tyto součásti práce se také samostatně odevzdávají do příslušných složek IS MU.
Práce musí být prostřednictvím sekretariátu Ústavu religionistiky FF MU odevzdána ve dvou knižně vázaných exemplářích, a to nejpozději jeden měsíc před konáním obhajoby. Souběžně s tím se plný text práce odevzdává do příslušné složky IS MU. Přijetí práce k obhajobě potvrdí vedoucí práce udělením zápočtu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Obhajoba práce je součástí bakalářské zkoušky.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.