KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století)

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Wei-lun Lu, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 U37
Předpoklady
! NOW ( KSCA013 Dějiny Číny II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s dějinnými událostmi v Číně od první opiové války v 19. století do r. 1989 a analyzovat jejich dopad na současnou čínskou společnost a vnitřní i zahraniční politiku ČLR. V průběhu jednotlivých přednášek tematicky zaměřených na nejvýznamnější mezníky čínské historie, budou studenti konfrontovat přednášenou problematiku se svými poznatky načerpanými z odborné literatury, jejichž základní znalost prokáží v rámci zkoušky.
Pozornost bude věnována především následujícím okruhům: - historickému vývoji v 19. a 20. století - mezinárodnímu vlivu a geopolitickým zájmům - hlavním ideologickým směrům, které vývoj v Číně ovlivňovaly - životu běžných obyvatel
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - orientovat se v hlavním událostem moderních čínských dějin - na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu - objasnit proces zaostávání Číny za euro-americkým světem - popsat příčiny pádu císařské Číny a vystihnout v základních rysech problematiku budování Čínské republiky - charakterizovat průběh Druhé světové války na Dálném východě - popsat proces převzetí moci v Číně Komunistickou stranou Číny v čele s Mao Zedongem a analyzovat specifika čínského komunismu
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Počátek konce – Opiové války a) Příčiny b) Zájmy účastníků c) Průběh bojů a jednání d) Následky
 • 3. Ztráta mandátu Nebes a) Rebelie b) Císařovna Dowager Cixi c) Sino-japonská válka d) Poslední císař
 • 4. Čínská revoluce a) První světová válka na Dálném východě b) Sunjatsen, Kuomintag a Čankajšek c) Komunistická strana Číny d) Boj o přežití - rolníci
 • 5. Občanská válka a) Politický souboj b) Zahraniční koncese c) Dlouhý pochod d) Vzestup Mao Ce-tunga
 • 6. Druhá sino-japonská válka 1937-1945 a) Vpád Japonců b) Nankingský masakr c) Loutkový stát Mandžukuo d) Druhá světová válka na Dálném východě e) Křehká spolupráce KMT a KSČ f) Územní zisky
 • 7. Poslední tažení Kuomintangu a) Obnovení občanské války b) Zájmy zahraničních mocností c) Úprk na Taiwan d) Vyhlášení ČLR
 • 8. 50. léta a) Mao Ce-tung upevňuje pozici b) Roky kampaní c) Velký skok vpřed
 • 9. 60. a 70. léta a) Tvrdý dopad Velkého skoku b) Mao v ústraní c) Hrůzy kulturní revoluce
 • 10. Kult osobnosti a) Propaganda b) Postavení ČLR ve světě c) Naděje lepších zítřků
 • 11. Ekonomický boom a) 80. léta b) Komunismus s čínskou charakteristikou c) Tian’anmen
 • 12. Náměstí nebeského klidu a) Následky a dědictví b) Reakce ve světě c) Odkaz Deng Xiaopinga
Literatura
 • CHANG, Yong a Jon HALLIDAY. Mao : příběh, který možná neznáte. Translated by Michaela Ponocná. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2006. 719 s. ISBN 8073062720. info
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 80-7106-249-9. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška • Písemný test • Ústní zkouška testující znalosti z dějin Číny. Student na zkoušku přinese seznam 7 knih z doporučené literatury (po domluvě lze vybrat i jiné tituly, Vaše návrhy jsou vítány) Kolokvium: • Písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: DŮLEŽITÉ: Posluchači jednooborových Kulturních studií Číny povinně zapisují ZKOUŠKU, dvouoborových KOLOKVIUM.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.