CJJ16 The Development of Standard Czech

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language - Faculty of Arts
Timetable
Wed 12:00–13:40 D22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/70, only registered: 0/70, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/70
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The lecture deals with the development of Standard Czech not as of an abstract system, but deals with characteristic features of Czech texts from different periods of its development - from the 9th century (in Moravia and later in Bohemia) till the beginning of the 3rd millennium. The aim of the course: the students should gain a complex view of the Czech language including its graphics.
Learning outcomes
Having participated in the course, students will be able:
- to identify and summarize significant features of the main historical periods of Czech,
- to describe stylistic and functional span of written (standard) Czech in the individual stages of its development,
- to explain conditions in which Modern Standard Czech originated,
- to determine and describe trends in development forming contemporary Standard Czech.
Syllabus
 • 1. First standard languages on the Czech territory.
 • 2. Stages of development of Czech.
 • 3. Preparatory period of the 12th–13th ct.
 • 4. 14th century.
 • 5. The Hussite period.
 • 6. The Humanistic period.
 • 7. The baroque period.
 • 8. The Revival period.
 • 9. The second half of the 19th century.
 • 10. 20th century and the beginning of the 21st century.
Literature
  recommended literature
 • PLESKALOVÁ, Jana, Michaela ČORNEJOVÁ, Pavel KOSEK, Lucie RYCHNOVSKÁ and Jana ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 23.–25. 9. 2010 (History of Czech Orthography (up to 1902)). 2010. URL info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 :sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 195-399. ISBN 80-85899-02-7. info
 • PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština : hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 371 s. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura [Havránek, 1932]. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932. 257 s. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura [Havránek, 1932]. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932. 257 s. info
  not specified
 • PLESKALOVÁ, Jana - KARLÍK, Petr - KRČMOVÁ, Marie - VEČERKA, Radoslav (eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1523-5.
 • HAVRÁNEK, Bohuslav. Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda, řada II, Spisovný jazyk český a slovenský. Praha 1936, s. 1-144.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině (Anthroponyms in Czech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 pp. ISBN 978-80-210-6938-1. Digitální knihovna FF MU info
 • Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Edited by Dušan Šlosar. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009. 178 s. ISBN 9788072943111. info
Teaching methods
Lecture. The lectures have the form of the teacher’s explanations, accompanied by detailed handouts, if advanced topics are dealt with.
Assessment methods
The exam proves the students’ capability to understand various aspects of the standard language development, i.e. to be aware of the continuity and mutual relationships of its characteristic features.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/CJJ16