HUMB003 Experimentální výzkum

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy - Účelová zařízení - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 19. 2. 18:00–19:40 C33, St 29. 4. 18:00–19:40 C33, St 6. 5. 18:00–19:40 C33, St 13. 5. 18:00–19:40 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 55/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět nabízí možnost praktického seznámení s experimentálním výzkumem v humanitních a sociálních vědách v roli účastníka výzkumu. Studenti se tímto způsobem aktivně seznámí s různými podobami experimentu v oblastech zkoumání lidského myšlení a chování. V rámci přednášek jsou představeny základní pojmy a principy této metody a jejich ukotvení v historických souvislostech vývoje sociálních a humanitních věd.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • za pomoci korektní terminologie popsat průběh přípravy a realizace experimentu
 • porozumět specifikům experimentální metody, jejím výhodám a limitacím
 • propojit historické souvislosti rozvoje experimentu v sociálních a humanitních oborech se současnou podobou této metodologie
 • rozlišit základní typy experimentů a jejich specifika
 • Osnova
  • (1) Informační setkání k průběhu kurzu
  • (2) Přednáška: Základy metodologie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
  • (3)Přednáška: Historie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
  • Termíny konání kontaktních setkání naleznete v podrobném sylabu (Studijní materiály > Organizační pokyny). Mimo tato setkání v kurzu neprobíhá pravidelná kontaktní výuka, studentům jsou individuálně rozesílány pozvánky a výzvy k jednotlivým výzkumům.
  Literatura
   doporučená literatura
  • COOLICAN, Hugh. Research methods and statistics in psychology. 6th ed. London: Psychology, 2014. xiii, 773. ISBN 9780203769836. info
  • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4. info
  • GOODWIN, C. James. Research in psychology : methods and design. 6th ed. Hoboken: Wiley & Sons, 2010. xxiii, 600. ISBN 9780470522783. info
  • FAJKUS, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. Vyd. 2. Praha: Filosofia, 2003. 135 s. ISBN 8070071702. info
  Výukové metody
  - přednášky
  - aktivní účast na výzkumech
  Metody hodnocení
  Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat minimálně 40 bodů:
  Body lze získat za:
  - účast na experimentech (účast na jednom experimentu = 16 b.)
  - vyplnění (online) dotazníků (vyplnění jednoho online dotazníku = 8 b.)
  - závěrečný povinný test ve zkouškovém období (min. 5 b max. 10 b.)

  Blíže viz podrobný sylabus (Studijní materiály > Organizační pokyny).
  Všechny výzkumy nabízené studentům k účasti prochází schválením Etické komise. Participanti mají vždy právo odstoupit od účasti na experimentu bez udání důvodu a bez ztráty nároku na bodové hodnocení (v případě dotazníků probíhá odstoupení písemnou formou).
  Informace učitele
  Registrace do databáze:
  Pro absolvování výzkumné části kurzu je nutné se zaregistrovat pomocí vyplnění online formuláře do databáze participantů
  Odkaz na online formulář najdete v podrobném sylabu kurzu (Studijní materiály > Organizační pokyny).
  Registrace přes tento link je nutná a povinná, pozvánky na experimenty jsou organizovány skrze databázi, která vyplněním dotazníku vznikne. V prvním říjnovém týdnu bude rozeslán kontrolní email na všechny adresy z databáze, pro ověření funkčnosti.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HUMB003