HUMB003 Experimentální výzkum

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy - Účelová zařízení - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 17:30–19:05 B2.13
Předpoklady
! RLB358 Experiment v religionistice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 23. 11. Přednáška: Základy metodologie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
  • 7. 12. Přednáška: Historie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
  • Mimo tato setkání v kurzu neprobíhá pravidelná kontaktní výuka, studentům jsou individuálně rozesílány pozvánky a výzvy k jednotlivým výzkumům.
Literatura
    doporučená literatura
  • COOLICAN, Hugh. Research methods and statistics in psychology. 6th ed. London: Psychology, 2014. xiii, 773. ISBN 9780203769836. info
  • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4. info
  • FAJKUS, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. Vyd. 2. Praha: Filosofia, 2003. 135 s. ISBN 8070071702. info
Výukové metody
- přednášky
- aktivní účast na výzkumech
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat minimálně 40 bodů:
Body lze získat za:
- účast na experimentech (účast na jednom experimentu = 16 b.)
- vyplnění (online) dotazníků (vyplnění jednoho online dotazníku = 8 b.)
- závěrečný povinný test ve zkouškovém období (min. 5 b max. 10 b.)
Informace učitele
Registrace do databáze:
Pro absolvování výzkumné části kurzu je nutné se zaregistrovat pomocí vyplnění následujícího formuláře do databáze participantů:
https://goo.gl/forms/UEedvmNJyElKD3zk2
Registrace přes tento link je nutná a povinná, pozvánky na experimenty jsou organizovány skrze databázi, která vyplněním dotazníku vznikne. V prvním říjnovém týdnu bude rozeslán kontrolní email na všechny adresy z databáze, pro ověření funkčnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.